Soldadures de Plàstics per Placa Calenta

Per soldar dues peces de plàstic hem d’escalfar la zona de unió fins arrivar a la temperatura de fusió pressionant al mateix temps. Convé mantenir la pressió fins que la soldadura es refredi.

Principis de la Soldadura de Plàstics per Placa Calenta

La soldadura per placa calenta, es la forma de soldar plàstics mes senzilla que existeix. Una placa calefactada es una placa d’alumini (plana o amb forma) on van insertadas una serie de resistències calefactores que son las que aplican el calor a la placa i aquesta a les peces a soldar. Normalment la placa calenta es revesteix de teflon per evitar que el plàstic fos s’adhereixi sobre ella. El procediment per soldar plàstics per placa calenta es molt senzill: s’han de pressionar les peces a soldar contra les cares de la placa calenta per començar la fusió, es retira la placa calenta quan les cares de les peces estan prou foses i rapidament s’uneixen les cares entre si, pressionant fins que es refredin.

Les variables que intervenen en un procés de soldadura per placa calenta són la temperatura de la placa, la pressió de soldadura, el temps d’escalfament i el temps de soldadura.
La soldadura que es consegueix amb aquest procés poseeix una gran resistència.

Aplicacions de la Soldadura de Plàstics per Placa Calenta

La soldadura per placa calenta permet soldar la gran part de materials termoplàstics.
Aplicacions típiques són: dipòsits de líquids de frens

logo_direccio_footer

AFEMSA ,S.L.
Avinguda Bon Pastor, 160
(Polígon Monsolís)
08930 Sant Adrià de Besòs
Barcelona. ESPAÑA


Tel. +34 93 462 60 43
Fax: +34 93 381 71 06
E-mail: info@afemsa.com